Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 726.109 597 CH500QU
Đây là công trình nghiên cứu của tác giả về kiến trúc chùa, bia đá chùa và chuông đồng chùa Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 700.959 7 CH500QU
Với một xã hội mang đậm chất quân chủ phật giáo, mỹ thuật Lý - Trần cũng mang đậm chất mỹ thuật phật giáo. Cuốn sách này tìm hiểu mỹ thuật dân tộc ở giai đoạn đầu của kỷ nguyên độc lập - thời kỳ quân...
Đang xem: 1510