Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 659.1 H7936p
Chủ đề: Quảng cáo
Trình bày những ý tưởng cũng như kinh nghiệm, công việc của nhà quảng cáo mà tác giả đã thực hiện và đúc kết trong những năm tháng làm việc của mình, giúp cho các doanh nghiệp có thể tìm hiểu và áp...
Đang xem: 3696