Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
5 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 003.7 Ca-D
1/ Nhiệt độ 2/ Trị số pH 3/ Độ dẫn điện trong dung dịch 4/ Độ ẩm 5/ Áp suất 6/ Cảm biến lực và gia tốc 7/ Phương pháp đo lưu lượng 8/ Vị trí - Khoảng cách - Vận tốc vòng quay - Đo góc 9/ Từ trường...
Ký hiệu xếp giá: 621.3 C564 2018
Cuốn sách được dịch từ tiếng Đức sang tiếng Việt, nội dung cuốn sách đề cập các tiêu chuẩn đào tạo của CHLB Đức đối với các nghề thuộc lĩnh vực điện - điện tử, các thông tin cơ bản về kỹ thuật điện...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 03 TK
1: IC Tuyến tính 2: IC Logic TTL 74XXX 3: IC Logic CMOS 4XXX 4: Các bộ hớ bán dẫn 5: Bảng so sánh IC NGa với các mước khác 6: Transistor 7: Thyristor , Triac 8: Kỹ thuật lắp bề mặt SMD
Ký hiệu xếp giá: 621.360 28 Qu-T
1. Đại cương 2. LED - Diôt phat sáng 3. Mặt chỉ thị tinh thể lỏng (LCD) 4. LED hồng ngoại 5. Photodiôt 6. Tế bào quang điện và pin mặt trời 7. Phototransistor, Photo - Jeet và Photothyristor 8. Bộ...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 03 TK
1: IC tuyến tính 2: IC Logic TTL74XXX 3: IC Logic CMOS 4XXX 4: Các bộ nhớ bán dẫn 5: Bảng so sánh IC Nga với các nước khác 6: Transistor 7: Thyristor , Triac 8: Kỹ thuật lắp đặt bề mặt SMD 9: Tài...
Đang xem: 1128