Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465M395
Contents: Communication; International marketing; Building relationships; Success; Job satisfaction; Risk; E-commerce; Team building; Raising finance; Customer service; Crisis management; Management...
Đang xem: 628