Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 647.95068 C8677f
Contents: the foodservice industry; Staff attributes, skills and knowledge; Food and beverage service areas and equipment; The menu, menu knowledge and accompaniments; Beverages: non-alcoholic and...
Đang xem: 2229