Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.11S3873
Chia sẻ câu chuyện đầy cảm hứng về cuộc đời của người sáng lập thương hiệu Starbucks từ khi ông còn đi học đến khi trở thành CEO của một thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới, những kinh nghiệm...
Đang xem: 544