Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 612.3 D584 2006
Chủ đề: Dinh dưỡng
Cuốn sách gồm 13 bài: dinh dưỡng sức khỏe và bệnh tật, vai trò và nhu cầu các chất dinh dưỡng, dinh dưỡng hợp lý cho các lứa tuổi, giá trị dinh dưỡng các nhóm thực phẩm, các bệnh thiếu dinh dưỡng có...
Ký hiệu xếp giá: 818.03 Đ455S
Tập hồi ức "Đường xuyên Trường Sơn" là chặng đường hơn mười năm hoạt động trong đạn bon khốc liệt, nhưng rất đỗi hào hùng của tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, cũng là quãng...
Ký hiệu xếp giá: 621.402 Ky-N
Phần 1: NHIỆT ĐỘNG HỌC Chương 1: Những khái niệm cơ bản về hệ thống nhiệt động và chất môi giới Chương 2: Xác định trạng thái của một số chất môi giới Chương 3: Các quá trình nhiệt động cơ bản của...
Đang xem: 1632