Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 302.35S319o 2017
Contents: defining the structure of culture; what leaders need to know about macro cultures; culture and leadership through stages of growth; assessing culture and leading planned change.
Đang xem: 1220