Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 338.5 D100V
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Kinh tế học và nền kinh tế; các công cụ phân tích kinh tế; cầu, cung và thị trường; độ co giãn của cung và cầu; lựa chọn của người tiêu dùng và quyết định cầu;...
Ký hiệu xếp giá: 339 D100V
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Kinh tế học và nền kinh tế; các công cụ phân tích kinh tế; cầu, cung và thị trường; giới thiệu về kinh tế học vĩ mô; sản lượng và tổng cầu; chính sách tài khóa...
Đang xem: 3904