Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658M217
Contents: overview of international business, international institutions and organizations, environmental factors and international business, international business operations, international business...
Ký hiệu xếp giá: 658M217
Contents: managers, performance, and the environment; planning; organiing; directing; controlling; staffing and human resources; perspectives and trends.
Đang xem: 796