Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
8 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 398.609 597 TR120GI
Câu đối dân gian là một thể loại văn học đậm đà bản sắc dân tộc, có tính thẩm mỹ cao; câu đối dân gian truyền thống phản ảnh nhiều mặt sinh hoạt xã hội Việt Nam xưa. Cuốn sách này nghiên cứu, giới...
Ký hiệu xếp giá: 602.900 4 TK
Mục lục Phần I: Tưởng tượng về tương lai Phần II: Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi như thế nào Phần III: Hợp nhất lại công nghệ kỹ thuật và tính nhân văn
Ký hiệu xếp giá: 390.095 97 TR120GI
Làng Việt nào cũng tiềm tàng một di sản văn hóa dân gian quý báu. Nhiều tên làng Việt giới thiệu cho mọi người những trung tâm văn hóa dân gian hấp dẫn. Cuốn sách này sưu tầm, nghiên cứu, chú giải...
Ký hiệu xếp giá: 495.18 GI-100L
Chủ đề: Tiếng Trung
Cuốn sách gồm hai phần chính là phần các câu hỏi hàng ngày gồm những câu nói phổ thông nhất và phần khẩu ngữ hỏa tốc gồm các tình huống chính như trên đường đi, xuất nhập cảnh, dùng cơm, nghỉ trọ,...
Ký hiệu xếp giá: 398.809 597 TR120GI
Đồng giao là những bài hát dân gian Việt Nam có nội dung và hình thức phù hợp với trẻ em, do trẻ em hát, thường gắn với một số trò chơi nhất định, mỗi câu ứng với một hành động vừa tạo thành âm đệm,...
Ký hiệu xếp giá: 495.111 GI-100L
Tập 1 gồm 3 phần khác nhau: phần 1: tả người; phần 2: ghi việc; phần 3: tả cảnh. Trong các phần thường có những hình minh họa để giúp người đọc tiến hành viết theo tranh, ngoài ra còn có bài văn mẫu...
Ký hiệu xếp giá: 495.111 GI-100L
Tập 1 gồm 3 phần khác nhau: phần 1: tả vật; phần 2: viết thư, ghi nhật ký; phần 3: tưởng tượng. Trong các phần thường có những hình minh họa để giúp người đọc tiến hành viết theo tranh, ngoài ra còn...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 TR120GI
Sách sư tầm và giới thiệu các phương ngôn Việt Nam, địa phương nơi nó ra đời và giải thích ý nghĩa.
Đang xem: 9999