Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 398.095 97H100Đ
Khắp thống đẳm là một làn điệu dân gian dân tộc Tày để tiễn đưa người già quá cố lên Mường Trời với tổ tiên. Sách sưu tầm, giới thiệu Khắp thống đẳm của người Tày ở xã Thượng Bằng La.
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 157H100Đ
Sách sưu tầm, giới thiệu một số truyện cổ dân gian của người Tày, người Thái sinh sống tại Yên Bái. Mỗi truyện được trình bày bằng bằng cả tiếng việt và tiếng dân tộc.
Đang xem: 2151