Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.839 V986k 2020
Trình bày tổng quan về kế toán tài chính trong doanh nghiệp; kế toán hoạt động mua bán hàng hoá trong nước; kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ khách...
Ký hiệu xếp giá: 657.83 H1115k 2017
Chủ đề: Kế toán
Tổng quan về kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Giới thiệu về kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải, khách sạn, du lịch, nhà hàng và các dịch vụ khác. Tìm hiểu về kế toán lợi...
Ký hiệu xếp giá: 657.46 T7721t 2017
Giới thiệu cơ bản về kế toán và thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, thuế giá trị gia tăng và kế toán nghiệp vụ mua - bán hàng hoá, thuế xuất nhập khẩu và kế toán nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng...
Đang xem: 1207