Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1NG527TH
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Nhập môn marketing; môi trường marketing; nghiên cứu hành vi người tiêu dùng cá nhân; nghiên cứu hành vi người mua đại diện các tổ chức; phân khúc...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1Ma-B
Chủ đề: Marketing
Chương 1: Nhập môn Marketing Chương 2: Môi trường Marketing Chương 3: Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng cá nhân Chương 4: Nghiên cứu hành vi người mua đại diện các tổ chức Chương 5: Phân khúc thị...
Ký hiệu xếp giá: 658Qu-N
Chương 1: Cơ sở phương pháp luận quản trị toàn diện doanh nghiệp Chương 2: Kiểm tra chiến lược Chương 3: Duyệt xét tổ chức Chương 4: Kiểm tra hiệu quả
Đang xem: 4221