Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
7 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 671.53Ch-K
Chủ đề: Cắt kim loại
Chương 1: Tiện Chương 2: bào Chương 3: Khoan khoét doa Chương 4: Chuốt Chương 5: Phay Chương 6: Cưa cắt vật liệu Chương 7: Cắt ren trên máy tiện - Máy chuyên dùng Chương 8: Gia công răng trên máy...
Ký hiệu xếp giá: 671Do-K
Phần 1: CƠ SỞ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ Phần 2: TIÊU CHUẨN KẾT CẤU CỦA ĐỒ GÁ
Ký hiệu xếp giá: 621.8H450V
Nội dung của sách gồm: khái niệm chung, định vị và đồ định vị, kẹp chặt và cơ cấu kẹp chặt, cơ cấu dẫn hướng - cữ so dao cơ cấu phân độ - thân đồ gá, đồ gá tổ hợp tháo lắp nhanh, tiêu chuẩn, kết cấu...
Ký hiệu xếp giá: 621.807PH105M
Giáo trình trình bày những nội dung sau: những khái niệm cơ bản, cơ sở lý thuyết cắt gọt kim loại, các phương pháp gia công, chất lượng bề mặt chi tiết máy, độ chính xác gia công, chuẩn và chuỗi kích...
Ký hiệu xếp giá: 621.807PH105M 2013
Giáo trình trình bày những nội dung sau: thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết máy, công nghệ gia công chi tiết điển hình, thiết kế đồ gá, công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí.
Ký hiệu xếp giá: 621.807H6786H
Chủ đề: Chế tạo máy
Nội dung sách gồm có: nội dung và trình tự thiết kế đồ án; nghiên cứu chi tiết gia công và tạo phôi; thiết kế trình tự gia công; thiết kế nguyên công; tính lượng dư và chế độ cắt; hướng dẫn thiết kế...
Ký hiệu xếp giá: 670.427H450V
Cuốn sách này gồm có những nội dung chính sau: khái quát về tự động hóa quá trình sản xuất, các thiết bị cơ bản trong eệ thống tự động, cấp phôi tự động, kiểm tra tự động, hệ thống sản xuất tự động...
Đang xem: 659