Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.802H339
This book is about marketing, covering its foundation concepts as well its more challenging contemporary issues, such as online and global marketing. If you are new to this subject -perhaps as an...
Đang xem: 659