Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428Hu-V
Chương 1: Bước đầu làm quen với báo cáo thương mại Chương 2: Những kỹ thuật viết hay và dễ hiểu Chương 3: Đặc điểm một bài báo cáo hiệu quả Chương 4: Kỹ thuật giao lưu văn hóa Chương 5: Định rõ vấn...
Ký hiệu xếp giá: 658.4092K765e
Cuốn sách giới thiệu mười cách để trở thành nhà quản lý 80/20: Nhà quản lý: điều tra, siêu kết nối, đòn bẩy, giải phóng, hướng dẫn, đi tìm ý nghĩa, nhiều thời gian, đơn giản hóa, lười biếng và chiến...
Đang xem: 1010