Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.82 B101V
Chủ đề: Thiết kế máy
Cuốn sổ tay học tập này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các loại bạc và đệm lót, đồng thời giúp bạn biết cách bảo quản và sửa chữa chúng nhanh, kết quả. Khởi đi từ vấn đề "nguyên tắc hoạt động" sách tiến...
Ký hiệu xếp giá: 621.43 Đ455C
Quyển sách này giúp bạn đọc hiểu và bảo trì động cơ nhanh và khéo. Nội dung gồm: Động cơ - nguyên lý hoạt động, động cơ cơ bản, hệ thống nhiên liệu động cơ xăng, hệ thống nhiên liệu của động cơ khí...
Ký hiệu xếp giá: 621.43 Đ455C
Quyển sách này giúp bạn đọc hiểu và bảo trì động cơ nhanh và khéo. Bắt đầu từ "Nguyên lý hoạt động", chúng ta triển khai "lý do hư hỏng", và "cách xử lý". Sách này còn là sách tham khảo cho công nhân...
Ký hiệu xếp giá: 671.5 K600TH
Nội dung của quyển sách này bao gồm: an toàn và sức khỏe khi hàn điện, cơ bản về hàn, hàn với que hàn có thuốc bọc SMAW, hàn hồ quang điện cực vonphram có khí bảo vệ, hàn dây hàn lõi thuốc, hàn hồ...
Đang xem: 188