Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
11 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.420 76H531L 2012
Nội dung cuốn sách bao gồm các bài tập kế toán chi phí, có phần bài giải: những vấn đề chung về kế toán chi phí; khái niệm - phân loại chi phí và giá thành sản phẩm; kế toán chi phí sản xuất và tính...
Ký hiệu xếp giá: 657.420 76H531L
Nội dung cuốn sách bao gồm các bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận. Những bài tập mang tính chất gợi mở, tiếp cận những lý thuyết kế toán chi phí hiện đại.
Ký hiệu xếp giá: 657.420 76H531L 2010
Cuốn sách trình bày các bài tập kế toán chi phí ,nội dung gồm: những vấn đề chung về kế toán chi phí trong doanh nghiệp sản xuất; phân loại chi phí và giá thành sản phẩm; kế toán chi phí sản xuất và...
Ký hiệu xếp giá: 657.42Đ406N 2013
Chủ đề: Kế toán chi phí
Nội dung cuốn sách giới thiệu tổng quan về kế toán chi phí và phân loại chi phí và giá thành. Trình bày kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo: chi phí thực tế, chi phí thực tế kết...
Ký hiệu xếp giá: 657.42H531L
Chủ đề: Kế toán chi phí
Cuốn sách trình bày những nội dung sau: những vấn đề chung về kế toán chi phí trong doanh nghiệp sản xuất; phân loại chi phí và giá thành sản phẩm; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm...
Ký hiệu xếp giá: 657.42H-L
Chủ đề: Kế toán chi phí
Mục Lục Phần Bài tập kế toán chi phí Chương I: Những vấn đề chung về kế toán chi phí Chương II: Chi phí và phân loại chi phí Chương III: Kế toán chi phí sx và tính giá thành SP theo CP thực tế Chương...
Ký hiệu xếp giá: 658.1511K241t 2020
Trình bày những vấn đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, dự toán ngân sách, phân tích biến động chi phí, đánh giá chất...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1H531L 2012
Sách trình bày những vần đề chung về kế toán quản trị, phân loại chi phí, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dự toán ngân sách hoạt động hằng năm, phân tích biến động chi phí sản...
Ký hiệu xếp giá: 657.4Ke-T
Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị Chương 2: Khái niệm và phân loại chi phí Chương 3: Các hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm Chương 4: Dự toán ngân sách Chương 5: Phân...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1H531L 2009
Cuốn sách bao gồm các nội dung: những vấn đề chung về kế toán quản trị; nhận diện chi phí và xác định giá thành sản phẩm; dự báo, kiểm soát chi phí và đánh giá trách nhiệm; các thông tin cần thiết...

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 112