Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.34 B741
Part 1: Step 1: Liệt kê những từ vựng thường xuất hiện trong câu hỏi mô tả bức ảnh theo các chủ đề khác nhau. Bạn hãy xem hình minh họa, nghe MP3 và ghi nhớ các từ; Step 2: Giúp bạn làm quen với các...
Ký hiệu xếp giá: 428.4 B741
Nội dung chủ yếu của giáo trình: kiến thức cơ bản, danh từ và các điểm ngữ pháp liên quan, các điểm ngữ pháp liên quan đến động từ, từ có gốc động từ, từ chức năng, cấu trúc, đọc hiểu, bài thi mô...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 T655
Sách gồm các phần: What’s on the M.E.N.U?; Starters – 7 Loại nguyên liệu để nấu món Speaking; Main Dishes – Từ luyện tập phát âm đến nói liên tục trong 1 phút; Desserts – Actual Tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 T655
Sách gồm bốn phần chính: luyện tập viết câu, viết email, viết bài luận và phần actual tests. Sách không chỉ trình bày cách viết câu đúng, mà còn trình bày cách diễn đạt một tình huống bằng nhiều câu...
Đang xem: 6177