Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.4092R269x
Cung cấp chiến lược cụ thể cho các nhà lãnh đạo quản lý nâng cao hiệu quả làm việc nhóm, phát triển con người và các mối quan hệ, dẫn dắt và giữ chân nhân tài, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh...
Đang xem: 934