Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.2402433H2636h
Contents: Types of accommodation; Hotel Facilities; Staffing and internal organization; Reservations and check-in; Hotel and restaurant services; Money matters; Dealing with complaints; Off-site...
Đang xem: 1181