Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
6 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 002.076 620TK
Chương 1: Khuếch đại công suất âm tần Chương 2: Mạch khuếch đại thuật toán Chương 3: Đáp ứng tần số của mạch khuếch đại Chương 4: Mạch khuếch đại điều hợp Chương 5: Mạch dao động
Ký hiệu xếp giá: 002.071 621TK
1. Giới thiệu 2. Sợi quang dẫn 3. Các đặc tính sợi quang dẫn 4. Các loại nguồn phát quang 5. Các loại Photodiode 7. Mạng cáp sợi quang dẫn bước sóng 8. Dồn kênh phân bước sóng
Đang xem: 1200