Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
5 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 344.597043C1721
Sách gồm những vấn đề chính là: Các kỹ năng thực hành tốt để chế biến thực phẩm an toàn; một số dịch bệnh cần phải đề phòng trong giai đoạn hiện nay; các quy định chung về bệnh truyền nhiễm, phương...
Ký hiệu xếp giá: 344.597 04QU500L 2012
Nội dung sách gồm: quy định mới nhất về khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; quy định mới nhất về quy chế khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người bệnh; quy định mới nhất về sử dụng thuốc...
Ký hiệu xếp giá: 657.46QU600L 2012
Chủ đề: Kế toán; Thuế
Cuốn sách trình bày hệ thống tài khoản kế toán mới nhất áp dụng cho các doanh nghiệp, tổng quan về thuế và kế toán thuế, thế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt...
Ký hiệu xếp giá: 690.029T310H
Cuốn sách giới thiệu bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đơn giá xây dựng ở Thành phố Hà Nội ở các công đoạn: phần khảo sát xây dựng, lắp đặt, sữa...
Đang xem: 1019