Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.8H450V
Nội dung của sách gồm: khái niệm chung, định vị và đồ định vị, kẹp chặt và cơ cấu kẹp chặt, cơ cấu dẫn hướng - cữ so dao cơ cấu phân độ - thân đồ gá, đồ gá tổ hợp tháo lắp nhanh, tiêu chuẩn, kết cấu...
Đang xem: 502