Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 345.052 N5763p 2016
Nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận, khái niệm, cơ sở pháp lý cơ bản về chuyển giao người bị kết án phạt tù; chuyển giao người bị kết án phạt tù theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là...
Ký hiệu xếp giá: 345 N763t 2015
Cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về tương trợ tư pháp và tương trợ tư pháp về hình sự. Trình bày tương trợ tư pháp về hình sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và...
Đang xem: 1658