Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 612.015 H401S
Nội dung cuốn sách gồm có: các chất xúc tác sinh vật học, cấu tạo, chuyển hóa các chất, sinh hóa cơ quan và các dịch, một số bệnh học liên quan, thực hành.
Ký hiệu xếp giá: 572.8 Le-T
Mục lục Phần I: Sinh học tế bào Chương I: Các tế bào, virus Phần II: Cấu trúc và chức phận của protein, acid nucleic Chương II: Protein Chương III: Những nucleotid và acid nucleic Phần III: Truyền...
Đang xem: 1430