Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 006.68Le-A
Mục lục Chương I: Các tính chất powerclips trong coeldraw 11 Chương II: tạo hiệu ứng 3D bằng perspective Chương III: Hiệu ứng Các đối tượng vector cao cấp Chương IV: Thiết kế web trong corldraw 11...
Ký hiệu xếp giá: 006.6Cor
Mục lục Chương I: Sử dụng text trong coreldaw 11 CHương II: Xứ lý văn bản( text) nâng cao trong coreldraw CHương III: Xử lý ảnh bitmap trong coreldraw 11 CHương IV: In tài liệu trong coreldraw 11
Đang xem: 712