Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
7 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 338.5 K312T
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kinh tế vi mô, cung cầu và giá cả thị trường, độ co giãn của cung cầu, lý thuyết lựa chọn tiêu dùng, lý thuyết sản xuất - chi phí, cạnh...
Ký hiệu xếp giá: 658.802 Qu-M
Chương 1: Tổng quan về quản trị Marketing Chương 2: Hoạch định chiến lược marketing Chương 3: Các chiến lược Marketing cạnh tranh Chương 4: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu Marketing Chương...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 L250TH
Sách trình bày các vấn đề: giới thiệu về quản trị chiến lược; tuyên bố viễn cảnh và sứ mệnh; phân tích môi trường bên ngoài; phân tích bên trong; tạo dựng lợi thế cạnh tranh thông qua các chiến lược...
Ký hiệu xếp giá: 658 QU105TR
Chủ đề: Quản trị học
Nội dung sách gồm: quản trị và nhà quản trị; sự phát triển của tư tưởng quản trị; môi trường của tổ chức; hoạch địnhv à chiến lược; ra quyết định; tổ chức; quản trị nguồn nhân lực; động cơ thúc đẩy;...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 L250TH
Nội dung cuốn sách gồm có: tổng quan về quản trị marketing, hoạch định chiến lược marketing, các chiến lược marketing cạnh tranh, hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing, phân tích môi...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 Q16
Nội dung sách gồm 4 phần: phần 1 là thấu hiểu marketing định hướng giá trị: tổng quan về quản trị marketing, tạo dựng giá trị, sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng, hoạch định chiến lược...
Ký hiệu xếp giá: 658.827 P534Q2014
Chủ đề: Thương hiệu
Sách giới thiệu tổng quan về thương hiệu, tài sản thương hiệu, tài sản thương hiệu định hướng khách hàng, cách thức xây dựng thương hiệu và quá trình quản trị thương hiệu chiến lược cũng như quá...
Đang xem: 248