Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 305.4209597 P577n
Giới thiệu 20 tập thể và cá nhân là những tấm gương phụ nữ miền Đông tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ dưới sự lãnh đạo của Hội Phụ nữ giải phóng khu Đông Nam Bộ: Chị Nguyễn Bạch Tuyết, chị Trần...
Đang xem: 13919