Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.9 NG527X
Nội dung của cuốn sách này trình bày một số vấn đề lý luận liên quan đến thị trường chứng khoán và vai trò của thông tin kế toán. Một số đánh giá về hoạt động của thị trường chứng khoán và vai trò...
Đang xem: 1312