Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
8 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.381 04Di-T
Chủ đề: Điện tử
Chương 1: Diode bán dẫn Chương 2: Transistor BJT Chương 3: Ổn định phân cực Chương 4: Thiết kế và phân tích tín hiệu nhỏ, tần số thấp Chương 5: FET Chương 6: Mạch Transistor ghép liên tầng Chương 7:...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 507 8Ma-T
Phần I: TẬP LỆP PSPICE Phần II: THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN TỬ Phần III: CHƯƠNG TRÌNH DESIGN CENTER PSPICE 5.4
Ký hiệu xếp giá: 621.3815L648M1
Chủ đề: Mạch điện tử
Cuốn sách này bao gồm 7 chương và 4 phụ lục đề cập đến các phát biểu mô tả lệnh của chương trình Pspice từ version 5.0 trở về trước: Diode bán dẫn, Transistor hai lớp tiếp giáp Bijunction Transistor...
Ký hiệu xếp giá: 621.3815L648M2
Chủ đề: Mạch điện tử
Mạch điện tử 2 trình bày những vấn đề liên quan đến đáp ứng tần số của một bộ khuếch đại ghép RC và RLC. Nội dung gồm có: đáp ứng tần thấp và cao của mạch khuếch đại ghép RC, khuếch đại công suất âm...
Ký hiệu xếp giá: 621.3851Ma-T
Chủ đề: Mạch điện tử
Chương 1: Đáp ứng tần số thấp của mạch khuyếch đại ghép RC Chương 2: Đáp ứng tần số cao của mạch khuyếch đại ghép RC Chương 3: Khuyếch đại công suất âm tần Chương 4: Khuyếch đại cộng hưởng Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5Tr-L
1. Giới thiệu 2. Đường dây truyền sóng và các tín hiệu số 3. Truyền nối tiếp bất đồng bộ 4. Mạng điện thoại 5. Modem 6. Truyền nối tiếp động bộ 7. Các phương pháp mã hóa dữ liệu 8. Kỹ thuật số trong...
Ký hiệu xếp giá: 621.382L250T
Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Phần truyền sóng: đề cập đến các phương pháp truyền sóng qua các môi trường khác nhau như dây dẫn, ống dẫn sóng, cáp quang và vô tuyến; Phần anten: đề cập đến các đặc...
Ký hiệu xếp giá: 621.382L250T
Cuốn sách này gồm có những nội dung chính sau: lấy mẫu và khôi phục tín hiệu, lượng tử hóa, các hệ thống thời gian rời rạc, bộ lọc đáp ứng xung hữu hạn và tích chập, biến đổi Z, các hàm truyền, thực...
Đang xem: 882