Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 915.97 L250TR
Sách nghiên cứu về địa danh ở Việt Nam, gồm các vấn đề: địa danh học là gì, phân loại và định nghĩa địa danh, các phương thức đặt địa danh Việt Nam; địa danh vùng Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Bắc Trung Bộ,...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 81 Le-H
Mục lục Chương I: Khái quát về chính tả tiếng việt Chương II: Các mẹo luật chính tả Chương Ba: Bài tập đáp án
Ký hiệu xếp giá: 495.922 L250TR
Sách nghiên cứu về tiếng Việt trong cách đặt tên địa danh và cách dùng trong văn học, về ngữ nghĩa, hoàn cảnh ra đời ...
Ký hiệu xếp giá: 915.977 900 3 TH102PH
Cuốn từ điển giải thích ý nghĩa các từ ngữ liên quan đến lịch sử Sài Gòn từ 1698. Từ điển được sắp xếp theo thứ tự: Sự kiện, nhân vật, địa danh, đường phố, kinh tế, Văn hóa - xã hội, Báo chí - xuất...
Đang xem: 937