Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 664.5L250V
Chủ đề: Bột ngọt
Nội dung sách gồm: umami, monosodium glutamate các vấn đề về hóa sinh, công nghệ sản xuất bột ngọt, tính an toàn của bột ngọt.
Ký hiệu xếp giá: 660.6Le-H
Mục lục Chương I: Những cơ sở về kỹ thuật vi sinh Chương II: Các sơ đồ thiết bị- dụng cụ sản xuất các sản phẩm tổng hợp từ phương pháp vi sinh vật Chương III: Thiết bị vận chuyển Chưởng IV: Máy và...
Ký hiệu xếp giá: 637.1Le-T
Mục lục Chương I: Đặc điểm, thành phần và cấu trúc của sữa tươi Chương II: Bảo quản, thu nhận, lọc và tiêu chuẩn hóa sữa tươi Chương III: Kỹ thuật chế biến sữa Chương IV: Kỹ thuật sản xuất bơ và...
Đang xem: 1065