Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
6 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 336.2076 N5766b 2017
Cuốn sách hệ thống hóa bài tập tự luận và câu hỏi trắc nghiệm theo từng sắc thuế phổ biến ở Việt Nam như: thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập...
Ký hiệu xếp giá: 336.2076 N5766B
Tài liệu này hệ thống hóa bài tập, câu hỏi trắc nghiệm theo từng sắc thuế phổ biến ở Việt Nam, bao gồm phần bài tập tự luận, câu hỏi trắc nghiệm và bài giải gợi ý.
Ký hiệu xếp giá: 336.207 6 NG527K
Tài liệu này hệ thống hóa bài tập, câu hỏi trắc nghiệm theo từng sắc thuế phổ biến ở Việt Nam, bao gồm phần bài tập tự luận, câu hỏi trắc nghiệm và bài giải gợi ý.
Ký hiệu xếp giá: 336.2007 L613G
Cuốn sách này cung cấp những kiến thức khái quát về thuế nói chung cũng như về các loại thuế hiện hành nói riêng. Xây dựng nền tảng lý luận khái quát về thuế và hệ thống hóa các quy định của hệ thống...
Ký hiệu xếp giá: 657.610 71 L250QU
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổ chức hệ thống kho bạc NN; Quản lý các nguồn vốn tài chính trong hệ thống kho bạc NN; Tín dụng nhà nước qua hệ thống kho bạc NN; Quản lý quỹ tiền mặt...
Ký hiệu xếp giá: 336.200 76 V400TH
Cuốn giáo trình này khái quát hóa cơ sở lý luận thuế và các luật thuế cơ bản đang được vận hành trong nền kinh tế thị trường Việt Nam. Sách gồm những phần chính sau: tổng quan về Thuế; thuế xuất...
Đang xem: 419