Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.50076 D182B
Giới thiệu nội dung cơ bản về quản trị vận hành hiện đại như: dự báo, hoạch định công xuất sản xuất và dịch vụ; bố trí mặt bằng sản xuất, dịch vụ; hoạch định tổng hợp; quản trị tồn kho; hoạch định...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 L9759M
Chủ đề: Marketing
Sách gồm 8 chương, từ những vấn đề chung nhất của Marketing cho đến cách thức thực hành ứng dụng trong thực tế. Mỗi chương được trình bày theo kết cấu giống nhau gồm các phần chính như: mục tiêu, nội...
Ký hiệu xếp giá: 658 L9759Q2014
Chủ đề: Quản trị học
Nội dung sách gồm 9 chương, từ những vấn đề chung của quản trị cho đến các chức năng cụ thể của nó, bao gồm: các khái niệm và sự cần thiết của quản trị trong các tổ chức; sự phát triển của các lý...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 D182B
Sách trình bày tổng quan về quản trị vận hành; dự báo; thiết kế sản phẩm, dịch vụ và quá trình vận hành; hoạch định công suất sản xuất và dịch vụ; định vị công ty; bố chí mặt bằng sản xuất và kinh...
Đang xem: 956