Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.811L103KH
Chủ đề: Cơ học máy
Sách trình bày những nội dung chính sau: cấu tạo cơ cấu, phân tích động học cơ cấu, phân tích lực cơ cấu, ma sát, cân bằng máy, chuyển động thực và điều chỉnh chuyển động máy, hiệu suất, cơ cấu phẳng...
Ký hiệu xếp giá: 621.81Co-M
Chủ đề: Chế tạo máy
Chương 1: Cấu tạo cơ cấu Chương 2: Phân tích động lực học cơ cấu Chương 3: Phân tích lực cơ cấu Chương 4: Ma sát Chương 5: Cân bằng máy Chương 6: Chuyển động thực và điều chỉnh chuyển động máy Chương...
Đang xem: 1391