Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
9 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 N5768G2013
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: giới thiệu học phần quản trị kinh doanh khách sạn; lịch sử hình thành và xu hướng phát triển của kinh doanh khách sạn; các nội dung cơ bản của kinh doanh...
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 N5768G
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: giới thiệu tổng quan về kinh doanh khách sạn, cơ sở vật chất kỹ thuật và quy trình đầu tư xây dựng khách sạn, tổ chức bộ máy và quản trị nguồn nhân lực của...
Ký hiệu xếp giá: 658.834 N5768H2014
Quyển sách gồm 5 phần: giới thiệu tổng quan về hành vi người tiêu dùng, ảnh hưởng của các nhân tố tâm lý cốt lõi, tiến trình ra quyết định, ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài và cá nhân, kết quả...
Ký hiệu xếp giá: 658.834 N5768H
Quyển sách gồm 5 phần. Phần 1: giới thiệu tổng quan về hành vi người tiêu dùng. Phần 2: ảnh hưởng của các nhân tố bên trong hay các nhân tố tâm lý cốt lõi. Phần 3-4 phản ánh quan điểm vĩ mô về hành...
Ký hiệu xếp giá: 621.31 PH105TH
Tài liệu này cung cấp một hướng dẫn tương đối hoàn chỉnh và chi tiết về một đồ án cấp điện, đưa ra hướng dẫn thiết kế an toàn điện và kỹ thuật chiếu sáng. Ngoài ra nó còn cung cấp các số liệu tra cứu...
Ký hiệu xếp giá: 658.827 P534Q2014
Chủ đề: Thương hiệu
Sách giới thiệu tổng quan về thương hiệu, tài sản thương hiệu, tài sản thương hiệu định hướng khách hàng, cách thức xây dựng thương hiệu và quá trình quản trị thương hiệu chiến lược cũng như quá...
Ký hiệu xếp giá: 895.63 Y400K
Đây là câu chuyện tình của Mari, cô con gái bà chủ quán trọ Hoa Diên Vỹ với một người đàn ông thuê phòng. Mối quan hệ nảy sinh từ tình cảm chân thực, nhưng cũng từ những ham muốn và rung động thầm...
Ký hiệu xếp giá: 808.839 353 Z500K
Chủ đề: Kỹ năng sống
Cuốn sách này nằm trong bộ "Hạt giống tâm hồn", chứa đựng những hướng dẫn, giải thích khoa học và những bài luyện sức mạnh nội tại cùng những hình minh họa cụ thể sẽ giúp bạn nhận biết và khám phá...
Đang xem: 239