Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.24024647H8327 2010
Content: Phone inquiries: Accommodation and facilities, Locations, Phone reservations; Drivers, Doormen and Bellhops: Airport pickup, Receiving guests, Carrying luggage, Hailing taxis; Reception:...
Ký hiệu xếp giá: 428.24024647R4362 2012
Trọng tâm của cuốn sách là nghe và nói để giúp người học phát triển các kỹ năng cần thiết trong việc cung cấp dịch vụ bằng tiếng Anh. Ngoài ra, cuốn sách có chứa các activities, vốn từ vựng, ngữ pháp...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402491T7276 2011
Content: departure & arrival; in a hotel; eating in a restaurant; transportation; asking for directions; emergencies; shopping; sightseeing.
Đang xem: 1054