Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.922 Co-V
Phần 1: Tổng luận Phần 2: Cơ sở ngữ âm học và ngữ âm tiếng Việt Phần 3: Cơ sở từ vựng học và từ vựng tiếng Việt Phần 4: Cơ sở ngữ pháp học và ngữ pháp tiếng Việt
Ký hiệu xếp giá: 306.095 4 M103NG
Sách gồm hai phần: phần 1: khái quát về văn hóa phương Đông; phần hai: các nền văn hóa tiêu biểu: văn hóa Ai Cập, A Rập, Ấn Độ, Lưỡng Hà, Nhật Bản, Trung Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 410 N5769
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Trình bày bản chất và chức năng của ngôn ngữ. Hệ thống, cấu trúc và tín hiệu ngôn ngữ. Nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ. Các ngôn ngữ thế giới và việc phân loại. Âm tố và việc phân loại các âm...
Đang xem: 548