Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.143 K9613
This book contains 4 parts: approaches to ontology; field ontologies for quantum field theory; relativity, measurement and renormalization; gauge symmetries and the vacuum.
Đang xem: 416