Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.15E336c 2008
Brief Contents: Fundamental Concepts of Corporate Finance; Securities and Their Valuation; Projects and Their Valuation; Corporate Valuation and Governance; Strategic Financing decisions; Special...
Đang xem: 730