Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
7 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 421.595 695 922 M312KH
Tập sách bao gồm các mẫu câu thường dùng trong cuộc sống hàng ngày, từ những câu nói bình thường cho đến những câu nói mang tính lịch sự, thân mật. Các mẫu câu được trình bày theo nhứng chủ đề khác...
Ký hiệu xếp giá: 421.595 695 922 M312KH
Tập sách bao gồm các mẫu câu thường dùng trong cuộc sống hàng ngày, từ những câu nói bình thường cho đến những câu nói mang tính lịch sự, thân mật. Các mẫu câu được trình bày theo nhứng chủ đề khác...
Ký hiệu xếp giá: 421.595 695 922 M312KH
Tập sách bao gồm các mẫu câu thường dùng trong cuộc sống hàng ngày, từ những câu nói bình thường cho đến những câu nói mang tính lịch sự, thân mật. Các mẫu câu được trình bày theo nhứng chủ đề khác...
Ký hiệu xếp giá: 421.595 695 922 M312KH
Tập sách bao gồm các mẫu câu thường dùng trong cuộc sống hàng ngày, từ những câu nói bình thường cho đến những câu nói mang tính lịch sự, thân mật. Các mẫu câu được trình bày theo nhứng chủ đề khác...
Ký hiệu xếp giá: 495.607 6 B108TR
Chủ đề: Tiếng Nhật
Sách gồm các nội dung sau: phần từ vựng; phần đọc hiểu và ngữ pháp; phần luyện nghe; ngữ pháp; đề thi mẫu sơ cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.607 6 B108TR
Chủ đề: Tiếng Nhật
Sách gồm các nội dung sau: phần từ vựng; phần đọc hiểu và ngữ pháp; phần luyện nghe; ngữ pháp; đề thi mẫu sơ cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.607 6 B108TR
Chủ đề: Tiếng Nhật
Sách gồm các nội dung sau: phần từ vựng; phần đọc hiểu và ngữ pháp; phần luyện nghe; ngữ pháp; đề thi mẫu sơ cấp.
Đang xem: 1486