Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.615 Đ104TH
Sách dạy cách sử dụng tiếng Nhật trong đời sống hằng ngày (thân mật, lịch sự), có phần chú thích bằng tiếng Anh, Hàn, Trung, Pháp.
Ký hiệu xếp giá: 495.615 Đ104TH
Sách dạy cách sử dụng tiếng Nhật trong đời sống hằng ngày (thân mật, lịch sự), có phần nghe hiểu - viết nội dung, có phụ lục đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 495.615 Đ104TH
Sách đưa ra các trường hợp sử dụng tiếng Nhật trong đời sống hằng ngày (thân mật, lịch sự), có hình ảnh minh họa và phụ lục đáp án.
Đang xem: 1104