Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 339.509 5NG450X
Sách gồm các nội dung chính sau đây: bối cảnh quốc tế và khu vực tác động tới sự phát triển kinh tế khu vực Đông Bắc Á; những xu hướng phát triển chủ yếu; tác động tới Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 303.4NG450X
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: về khả năng thống nhất bán đảo Triều Tiên, những gợi ý từ kinh nghiệm Việt Nam.
Đang xem: 1050