Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 539.722 Ng-H
Mục lục Chương I: Bức xạ ion hoá Chương II: Tương tác của bức xạ với vật chất CHương III: Các nguồn bức xạ tự nhiên và nhân tạo Chương IV: Các dụng cụ đo lường bức xạ Chương V: Hiệu ứng sinh học của...
Ký hiệu xếp giá: 539.7 Ng-H
Mục lục Chương I: Tương tác của nơtron với vật chất và nguyên tắc cấu tạo lò phản ứng Chương II: Làm chậm và khuéch tán nơtrôn Chương III: Trạng thái tới hạn của lò phản ứng Chương IV: Động học lò...
Đang xem: 408