Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 541.369 07NG527Đ
Chủ đề: Hóa Lý
Nêu lên nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học; Nhiệt hóa học, áp dụng nguyên lý thứ nhất vào quá trình hóa học; Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học; Sự kết hợp nguyên lý thứ nhất và thứ hai...
Ký hiệu xếp giá: 541.369 07NG527Đ
Chủ đề: Hóa Lý
Trình bày đặc trưng chung của dung dịch hỗn hợp khí; Dung dịch lỏng vô cùng loãng, dung dịch lí tưởng và dung dịch thực; Phương pháp hoạt độ, căn bằng hóa học; Ảnh hưởng của nhiệt độ lên cân bằng hóa...
Ký hiệu xếp giá: 541.36Ho-L
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lựchọc Chương 3: Nhiệt hoá học - Áp dụng nguyên lý thứ nhất vào quá trình hoá học Chương 4: Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học...
Ký hiệu xếp giá: 541.36Ho-L
Chương 7: Đặc trưng chung của dung dịch Chương 8: Dung dịch lỏng vô cùng loãng Chương 9: Dung dịch lý tưởng và dung dịch thực Chương 10: Phương pháp hoạt độ Chương 11: Cân bằng hoá học Chương 12:...
Đang xem: 1664