Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 650.12 NG527Đ
Cuốn sách giới thiệu một số nhà đầu tư thành công ở Wall Street, những kinh nghiệm của họ. Ngoài ra, sách còn đề cập đến một vài vấn đề về nền kinh tế Mỹ, về thị trường chứng khoán Việt Nam trong...
Đang xem: 477