Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332 NG527Đ
Sách phân tích các vấn đề về cách tiếp cận kinh tế về môi trường; đánh giá tài sản môi trường; những công cụ của các chính sách môi trường; tầm vóc quốc tế của những vấn đề môi trường và phát triển...
Ký hiệu xếp giá: 330.1 B200M
Nội dung cuốn sách trình bày phác thảo lịch sử tư tưởng kinh tế kể từ lý thuyết tổng quát của Keynes: Keynes và lý thuyết tổng quát, cuộc cách mạng Keynesian, thắng lợi huy hoàng của chủ nghĩa can...
Đang xem: 1445