Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
11 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.120 76H250TH
Sách trình bày thành hai phần: hệ thống bài tập và bài giải; đề thi hết môn. Phần hệ thống bài tập và bài giải, bao gồm các nội dung: tổng quan về ngân hàng thương mại và nghiệp vụ nguồn vốn trong...
Ký hiệu xếp giá: 332.401NG527Đ
Chủ đề: Tài chính; Tiền tệ
Nội dung của quyển sách bao gồm: Bản chất, chức năng và vai trò cùa tài chính; ngân sách nhà nước (tài chính công); tài chính doanh nghiệp; thị trường tài chính; tài chính quốc tế; tiền tệ và hệ...
Ký hiệu xếp giá: 332.12NG307V
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về ngân hàng thương mại (NHTM); Nghiệp vụ nguồn vốn trong NHTM; Tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh; Nghiệp vụ chiết khấu và bao thanh toán;...
Ký hiệu xếp giá: 332.12NG527Đ
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về ngân hàng thương mại (NHTM); Nghiệp vụ nguồn vốn trong NHTM; Tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh cho doanh nghiệp; Nghiệp vụ chiết khấu...
Ký hiệu xếp giá: 332.11NG527Đ
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về ngân hàng Trung ương; Nghiệp vụ phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ; Nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng Trung ương; Nghiệp vụ thị...
Ký hiệu xếp giá: 332.042NG527Đ
Thanh toán quốc tế bao gồm những kiến thức cơ bản về kỹ thuật giao dịch với ngân hàng trong thanh toán quốc tế và các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trên thị trường hối đoái.
Ký hiệu xếp giá: 332.17Th-T
Chương 1: Những vấn đề cơ bản trong thanh toán quốc tế Chương 2: Tỷ giá hối đoái và thị trường hối đoái Chương 3: Các phương tiện thanh toán quốc tế Chương 4: Phương thức thanh toán quốc tế Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 332.4N5764T
Nội dung chính của sách gồm có: lý luận chung về tiền tệ, hệ thống tiền tệ, lạm phát và biện pháp kiểm soát lạm phát, tín dụng và lãi suất, thị trường tài chính, ngân hàng thương mại và các tổ chức...
Ký hiệu xếp giá: 332.4Ng-D
Mục lục Chương I: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ và lưu thông tiền tệ Chương II: Các chế độ lưu thông tiền tệ Chương III: Lý thuyết về lạm phát và chống lạm phát Chương IV: Tín dụng và thị trường tài...
Ký hiệu xếp giá: 332.17Ng-D
Chương 1: Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường Chương 2: Tín dụng ngắn hạn để tài trợ cho kinh doanh Chương 3: Tín dụng trung hạn và dài hạn để tài trợ cho đầu tư Chương 4: Hệ thống...

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 1990